Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca

Privacitat

u003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003eResponsable – ¿qui és el responsable del tractament de les dades?u003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e u003cstrongu003eIdentitat:u003c/strongu003e Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarcau003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e u003cstrongu003eDomicili social:u003c/strongu003e Carrer Carles Damm, 6, 1-2, Sant Celoni, 08470, Barcelonau003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e u003cstrong class=u0022ng-bindingu0022u003eNIF:u003c/strongu003e G60059177u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e u003cstrongu003eCorreu Electrònic:u003c/strongu003e [email protected]/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e u003cstrongu003eContacte:u003c/strongu003e Marti Casadevallu003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e u003cstrongu003eNom del domini:u003c/strongu003e https://pbbsantcelonicomarca.com/u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Finalitats – Amb quines finalitats tractem les teves dades?u003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens facilites per:u003c/spanu003eu003c/pu003enu003culu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cli class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003c/ulu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Categories de dades – Quines dades tractem?u003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cp class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Derivada de les finalitats abans esmentades, a Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca gestionem les següents categories de dades:u003c/spanu003eu003c/pu003enu003culu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e dades identificativesu003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Metadades de comunicacions electròniquesu003c/spanu003eu003c/liu003enu003cli class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Dades d’informació comercial.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cli class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e No obstant això, Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003c/ulu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Legitimació – Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?u003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cp class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e El tractament de dades amb la finalitat l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Finalment, les dades es podran utilitzar per a complir les obligacions legals aplicables Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarcau003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Termini de Conservació de les Dades – Per quant de temps conservarem les teves dades?u003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cp class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Destinataris – A què destinataris es comunicaran les vostres dades?u003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cp class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca, ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?u003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003culu003enu003cli class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarcau003c/spanu003eu003c/liu003enu003cli class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Encriptació de la informació en els propis servidors de Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarcau003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cli class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En aquells casos en què Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzades atenent al compromís de Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003c/ulu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?u003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cp class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a u003ca class=u0022ng-bindingu0022 href=u0022mailto:%7Bemail%7Du0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022nofollow [email protected]/au003e .u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Modificació de la política de privacitatu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cp class=u0022ng-bindingu0022u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En qualsevol cas, Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 2018.12.27 Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca (Espanya).u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Reservats tots els drets.u003c/spanu003eu003c/pu003en
Penya Blanc-Blava Sant Celoni i Comarca
error: Content is protected !!