Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca

Avís legal

u003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003eEn aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals de nostres usuaris.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e CONDICIONS GENERALS D’ÚSu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web https://pbbsantcelonicomarca.com/ de Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Tota persona que accedeixi a la web, accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e DADES PERSONALS que recollim i COM HO FEMu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Llegir u003ca href=u0022https://pbbsantcelonicomarca.com/privacitat/u0022u003ePolítica de Privacitatu003c/au003eu003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARISu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix la seua reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En la utilització del web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e MESURES DE SEGURETATu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Les dades personals comunicades per l’usuari a https://pbbsantcelonicomarca.com/ poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a https://pbbsantcelonicomarca.com/, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica , organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e La comunicació entre els usuaris i https://pbbsantcelonicomarca.com/ utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e RECLAMACIONSu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e L’Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a u003ca href=u0022mailto:%7Bemail%7Du0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022nofollow [email protected]/au003e indicant el seu nom i cognoms, el servei i / o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e L’usuari / comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: u003ca href=u0022mailto:%7Bemail%7Du0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022nofollow [email protected]/au003e , indicant les següents dades: El servei / producte: Adquirit el dia: Nom de l’usuari: Domicili de l’usuari: Data: Motiu de la reclamació:u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTESu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: u003ca href=u0022http://ec.europa.eu/consumers/odr/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022no-follow noopeneru0022u003ehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/u003c/au003eu003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIALu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca indicant :u003c/spanu003eu003c/pu003enu003culu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificacióu003c/spanu003eu003c/liu003enu003c/ulu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e ENLLAÇOS EXTERNSu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Les pàgines del web https://pbbsantcelonicomarca.com/, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica l’usuari.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e La Informació que es proporcioni en aquests sitiosestá subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e POLÍTICA DE COMENTARISu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En aquelles zones de la nostra web en què es permeten comentaris no s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres .u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.u003c/spanu003eu003cbr /u003enu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms.u003c/spanu003e u003cspan class=u0022notranslateu0022u003e No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:u003c/spanu003eu003c/pu003enu003culu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003cliu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.u003c/spanu003eu003c/liu003enu003c/ulu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e Amb caràcter general les relacions entre Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca amb els Usuaris dels seus serveis presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als seus tribunals.u003c/spanu003eu003c/pu003enu003ch3u003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e CONTACTEu003c/spanu003eu003c/h3u003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://pbbsantcelonicomarca.com/, si us plau dirigiu-vos a u003ca href=u0022mailto:%7Bemail%7Du0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022nofollow [email protected]/au003eu003c/spanu003eu003c/pu003enu003cpu003eu003cspan class=u0022notranslateu0022u003e De part de l’equip que formem Penya Blanc-Blava de Sant Celoni i Comarca t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.u003c/spanu003eu003c/pu003en
Penya Blanc-Blava Sant Celoni i Comarca
error: Content is protected !!